Hem

NYHETER

ÅRSMÖTE

RAKSTA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

7 JUNI kl 18.30

TYRESÖ BYGDEGÅRD

 

Välkomna!

 

_______________________________________

 

MIDSOMMARAFTON 2018

I

RAKSTA

Fredag 22 juni

Plats: Amerikaängen (korsningen Getingv/Ullbergsv)

 

Kl. 10.00

Klär vi midsommarstången.

Ta med ris o blommor - kom och hjälp till!

 

Kl 14.00

Startar midsommarfirandet med levande musik, dans och lekar.

 

Välkomna!

 

 

 

________________________________________________

 

Årsmötesprotokoll 2016-2017

 

PÅMINNELSE!

Vi vill påminna om att det är förbjudet att parkera bilar, släpvagnar, husvagnar etc, eller lägga upp massmaterial utanför tomgränsen, i vändzoner och i korsningar.

 

Vi är skyldiga att hålla vägar, vändzoner etc. fria för fordon att ta sig fram och utnyttja för vändning, i första hand handlar det om säkerhet för boende, men också för framkomlighet för räddningstjänst och annan nyttotrafik så som plogbil och sopbil.

 

Klicka här för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

____

 

 

 

 

 

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! styrelsen@raksta.com

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com