Hem

NYHETER

VALBORGSMÄSSOAFTON 2018 I RAKSTA

Måndag 30 april

Plats: Amerikaängen (korsningen Getingv/Ullbergsv)

Vi tänder brasan kl 20.00!

Välkomna!

 

Det går bra att lämna RIS inom plastbandsavgränsningarna, avlastning sker via Getingvägen. Det är INTE tillåtet att köra in fordon på Amerikaängen!!!

________________________________________________

 

Årsmötesprotokoll 2016-2017

 

PÅMINNELSE!

Vi vill påminna om att det är förbjudet att parkera bilar, släpvagnar, husvagnar etc, eller lägga upp massmaterial utanför tomgränsen, i vändzoner och i korsningar.

 

Vi är skyldiga att hålla vägar, vändzoner etc. fria för fordon att ta sig fram och utnyttja för vändning, i första hand handlar det om säkerhet för boende, men också för framkomlighet för räddningstjänst och annan nyttotrafik så som plogbil och sopbil.

 

Klicka här för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

____

 

 

 

 

 

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! styrelsen@raksta.com

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com