Hem

NYHETER

 

Information från Tyresö Kommun:

"strategin Östra Tyresö antogs i september och den Fördjupade översiktsplanen används inte längre"

läs mer: Östra Tyresö

 

PÅMINNELSE!

Vi vill påminna om att det är förbjudet att parkera bilar, släpvagnar, husvagnar etc, eller lägga upp massmaterial utanför tomgränsen, i vändzoner och i korsningar.

 

Vi är skyldiga att hålla vägar, vändzoner etc. fria för fordon att ta sig fram och utnyttja för vändning, i första hand handlar det om säkerhet för boende, men också för framkomlighet för räddningstjänst och annan nyttotrafik så som plogbil och sopbil.

 

Klicka här för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

____

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! styrelsen@raksta.com

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com